Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Faktoring jako źródło finansowania

 W obecnych warunkach wymiany handlowej prawie wszystkie firmy sprzedają z odroczonym terminem płatności, a kredyt kupiecki stał się najważniejszym kredytem w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorca, który na zapłatę od kontrahenta czeka nawet do kilku miesięcy, jest zmuszony do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania bieżącej działalności. Rezultatem jest wzrost roli alternatywnych do kredytu form finansowania. Rynek usług finansowych oferuje:

- leasing

- fundusze pomocowe

- emisje krótkoterminowych papierów dłużnych

- pożyczki z sektora pozabankowego

- faktoring

Faktoring polega na wykupieniu przez faktora nieprzeterminowanych faktur (z terminem płatności do jednego roku) wystawionych przez Państwa przedsiębiorstwo. Dzięki transakcji pieniądze natychmiast trafiają na konto. Faktoring jest idealnym środkiem dla małych i średnich firm, których szybki rozwój jest hamowany przez brak kapitału.

Umowę faktoringu zawierają, dostawca towarów i usług, czyli faktorant oraz nabywca wierzytelności, czyli faktor. Odbiorca towarów i usług, dłużnik faktoringowy jest uczestnikiem transakcji faktoringu lecz nie stanowi strony zawieranej umowy. Zawarcie umowy faktoringu nie jest możliwe w przypadku kiedy dłużnik faktoringowy w umowie z dostawcą zamieści klauzulę, która zakazywać będzie cesji wierzytelności na osobę trzecią.

Przedmiotem umowy faktoringu są wierzytelności w obrocie towarowym krajowym lub zagranicznym, które posiadają następujące cechy:

- są bezsporne,

- są niewymagalne,

- są należycie udokumentowane,

- ich termin zapłaty nie jest dłuższy niż z reguły 180 dni od daty powstania,

- nie są w żaden sposób obciążone,

- nie istnieją żadne ograniczenia w obrocie tymi wierzytelnościami.

Przedmiotem faktoringu obok przelewu wierzytelności na rzecz faktora mogą być również czynności dodatkowe, takie jak ściągnięcie należności, o których mowa w umowie faktoringowej, sprawdzenie kondycji finansowej dłużnika, świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i finansowego

Partnerzy
Auch Studio Emporium Group Visal Auch Studio Emporium Group Visal