Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Kto może starać się o faktoring?

Z faktoringu powszechnie korzystają firmy, które:

-  sprzedają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim) na zasadzie transakcji o charakterze ciągłym (nie jest to jednorazowa sprzedaż na konkretne zamówienie),

- prowadzą działalność charakteryzującą się sezonowością, kiedy spiętrzenie sprzedaży w krótkim okresie i możliwość otrzymania zapłaty dopiero po pewnym czasie prowadzi do szybkiego wyczerpania kapitału obrotowego,

-  mają zwiększone potrzeby finansowe i potrzebują szybkiego dostępu do gotówki,

- prowadzą aktywną strategię sprzedaży, zwiększając obroty, wchodząc na nowe rynki i finansując swoich kontrahentów poprzez wydłużanie kredytów kupieckich,

- prowadzą strategię mającą na celu minimalizację ryzyka handlowego poprzez dyscyplinowanie odbiorców skutkujące skróceniem okresu spływu należności, co ogranicza liczbę złych długów oraz strat,

- mają problemy z pozyskaniem dodatkowego finansowania zewnętrznego (np. kredytu bankowego) lub mają niewystarczające kapitały własne; chcą poprawić strukturę bilansu i wskaźniki finansowe, a przez to zwiększyć zdolność kredytową oraz zaufanie instytucji finansowych, inwestorów, kontrahentów i wywiadowni handlowych.

Jak wskazują powyższe punkty, korzystanie z faktoringu wskazane jest nie tylko w przypadku pojawienia się zagrożenia płynności finansowej, kiedy gotówka jest zamrożona w fakturach niezapłaconych przez odbiorców, a odroczone terminy zapłaty komplikują zarządzanie finansami firmy ale również może stanowić ważne narzędzie strategiczne, wbudowane w realizację przyjętych przez firmę celów. Instrument ten przestaje być już postrzegany tylko jako ostatnia deska ratunku dla firm mających poważne problemy finansowe, staje się zaś narzędziem ułatwiającym zarządzanie należnościami i ich finansowanie.

Partnerzy
Auch Studio Emporium Group Visal Auch Studio Emporium Group Visal